Stør i Put & Take. Hvor kan du fiske stør i Danmark?

Stør er kendte for at kunne opnå store størrelser og give god kamp, og er derfor en populær fisk for lystfiskere. Herhjemme kan du kun fiske efter stør i Put & Take søer. Herunder får du en oversigt over størfiskeri i Danmark.

Støren er en af de mere eksotiske fiskearter som du kanø finde i Put & Take fiskersøer herhjemme. Tidligere var det nødvendigt for lystfiskere at rejse til f.eks. Canada eller Rusland for at fiske efter stør. Men nu kan du heldigvis opleve det under hjemlige himmelstrøg.

Det er dog stadig kun få steder der kan fiskes stør, men det er hurtigt blevet meget populært for lystfiskere, som vil prøve at fange de store og aparte fisk.

Hvad er en stør?

Støren er i Danmark nok mest kendt for at være fisken, hvis rogn er en udsøgt spise. Ægte caviar.

Tidligere har støren levet i de danske vande, men nu er der ingen naturlig forekomst af stør i Danmark. Støren lever i både i subtropisk og subarktisk klima, og findes bl.a. i floderne ved det Kaspiske hav, i USA og i Canada.

Støren, der er en af de ældste benfisk-arter, og har eksisteret i flere hundrede millioner årer. Støren er desuden kendt for dens aparte udseende og dens til tider enorme størrelse. I naturen er det ikke unormalt med en størrelse på op mod 3 meter, mens enkelte arter endda kan blive over 5 meter lange, og veje 2 ton. Støren vokser meget langsomt, men er samtidigt en af de arter der kan blive ældst, og de kan blive mere end 100 år gamle.

De fleste størarter lever og jager ved bunden af floderne, hvor de lever af muslinger, krebsdyr og småfisk.


Stør-arter, føde og agn

Russisk størI Danmark kan der typisk fiskes efter disse 5 arter af stør. Beluga stør, Russisk stør, Diamantstør, Sibirisk stør og Sterlet stør. Størene tager meget af den samme agn, men det kan være nødvendigt at variere lidt, hvis du skal fiske efter en bestemt type stør.

Beluga stør

Arten Beluga er den største stør-art, og de kan blive op i mod 8 meter lange, og veje flere ton! Belugastøren er indehaver af rekorden for verdens største ferskvandsfisk. Belugaen stammer oprindeligt fra Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Beluga støren kan fanges på de fleste typer agn, med pellets og fiskestykker som værende særdeles effektive. Prøv evt. makrelstykker, sild eller skaller.

Russisk stør

Den russiske stør stammer ligesom de fleste andre stør også fra områderne omkring Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Støren kan nå en længde på ca. 2,5 meter og veje i overkanten af 100 kg. Russisk stør kan fanges på flere typer agn, bl.a. pellets, Powerbait, orm, rejer og fiskestykker.

Diamantstør

Diamantstøren stammer oprindeligt fra Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Støren hører til en af de ”mindre” arter, og kan blive godt 2-3 meter lang, og veje over 100 kg. Diamantstør kan fanges på flere typer agn, bl.a. pellets, fiskestykker, orm, rejer og Powerbait.

Sibirisk stør

Den sibiriske stør stammer fra Sibirien, og er en fisk der opnår størrelser på mere end 2 meter og en kampvægt på et par hundrede kilo. Sibirisk stør kan fanges på pellets, fiskestykker, rejer og orm.

Sterlet stør

Sterletten hører til de mindste stør-arter, og kan blive op til små 1,5 meter lang og veje 15 kilo. Sterletstøren stammer fra Det Kaspiske Hav, Sortehavet og den Finske Bugt. Sterlet støren kan fanges på bl.a. orm, rejer, rogn, ørredpiller og små fiskestykker.

Stjerne stør
Stjernestøren er en mindre størart, og får i danske søer en vægt på 10-15 kg.

Hvid stør
Den hvide stør hører til blandt de største størarter, som udsættes i danske Put & Take søer. I skrivende stund er Danmarksrekorden på knapt 70 kg, fanget hos Blue Rock på Fyn. Men der svømmer en rundt på knapt 100 kg.

Albino sterlet
Albino-udgaven af sterlet støren. Bliver typisk op til godt 15 kg.

Vestatlantisk stør
Den vestatlantiske stør kan blive 3-4 meter lang og med en kampvægt på mere end 300 kg.

Adriater stør
Adriaterstøren er en stor størart, som i udseende minde om den hvide stør.

Spade stør
Spadestøren er en aparte udseende fisk. Den kan blive et par meter, med en kampvægt på knapt 100 kg.

Fiskegrej til størfiskeri

Vil du ud og fiske efter stør, er det vigtigt at du har grejet i orden. Stør er store fisk der kæmper godt, og du skal derfor være velforberedt, med det rigtige udstyr til størfiskeriet.

Størfiskeri kræver en kraftig fiskestang og et kraftigt fiskehjul med stærk line, så du undgår knækkede stænger og liner, og en såret fisk.

Fiskestangen skal gerne være 8-9 fod lang, og helst være een samlet stang, og ikke 2 dele der sættes sammen. En lang stang vil typisk have lidt blødere spids, så det er nemmere at spotte bevægelserne i spidsen af stangen, når støren tager fat på agnen. Det kan også være smart med en bidmelder på stangen, da det vil gøre det nemmere at spotte de små bevægelser.

Linen skal være kraftig, eks. en 0,4-0,5 line eller en anden robust fiskeline. Linen skal helst kunne klare 30-40 kilo eller mere, afhængigt af hvad størrelse stør du kan fange i den sø du besøger. Sørg desuden for at have god længde på fiskelinen, og et fiskehjul der kan holde meget line. 150-200 meter line burde være fint.

Fiskekroge til størfiskeri skal være kroge uden modhager, så støren skånes mest muligt. Disse kan købes i velassorterede grejbutikker. En anden løsning kan være at klemme modhageren flad med en tang.

Tag også gerne en stangholder med, der kan holde en eller flere fiskestænger, alt efter hvor mange stænger der skal fiskes med.

Til fangst af stør kræves også et stort fangstnet, der er kraftigt nok til at kunne bære en stor tung stør. Der kan købes specielle net til størfiskeri eller anvendes kraftige fiskenet til laksefiskeri.

Slutteligt får du også brug for en måtte til afkrogning af støren. En afkrogningsmåtte hjælper med en nænsom behandling af støren når den er på land. Afkrogningsmåtten kan desuden bruge til at bære store fisk ud i vandet igen.

Køb færdigt størsæt

Flere fiskegrejsbutikker er begyndt at sælge stør-pakker, hvor du kan købe et færdigt størsæt. Her får du typisk en pakke med 3 stænger med hjul, bidmeldere og stangholder. Hos flere af størsøerne, tilbydes der også salg af størgrej.

Sådan fisker du efter stør

Sterlet stør
Størene svømmer rundt langs bunden og jager deres føde der, så det er også på bunden at der skal fiskes. Støren leder efter føden på bunden, hvor den med sine sansetråde føler sig frem til byttet. Herefter suger støren byttet ind ved at skyde munden ud som en art støvsuger.

Det bedste tidspunkt at fiske stør på er ved skumringstid, men stør kan dog fanges det meste af dagen i Put & Take.

Størfiskeri behøver ikke være så avanceret, og du kan nøjes med at lave et simpelt forgang på en meters penge, eller lignende. Her sættes en stor enkeltkrog str. 2-4 uden modhager. Monter desuden et kraftigt lod på eks. 50-60 gram, så du kan komme ned på bunden. Forfanget kan være et ganske almindeligt boilierig.

Når støren kigger efter agnen, vil du ofte kunne se små tip på fiskestangen. Bruger du flere stænger, vil en bidmelder derfor være vejen frem, da den så vil give lyd fra sig når der er aktivitet.

Sørg for at give et godt tilhug, og træk herefter hurtigt ind, så støren ikke får mulighed for at hoppe af. Støren kæmper godt, og kan fighte vildt. Den kan både rulle rundt, og hoppe kraftigt ved overfladen. Selv mindre stør kan give en god kamp, og kræve kræfter at få landet.

Når støren er ved at være inde ved land, kan du tage den med et stort kraftigt fiskenet, eller lande den med hænderne, uden brug af net. Bruger du hænderne, skal du tage fat om halen på støren, og med den anden hånd og arm holder du den midtvejs på bugen. Løft den vandret op, da der ellers kan ske skade på størens sarte rygrad.

Stør fanget i Put & Take skal genudsættes
Alle stør der fanges i de danske Put & Take søer er catch and release, og fiskene skal genudsættes. Fangsten skal ske så nænsomt som muligt, og fisken placeres på en måtte for måling, vejning og tjek for mærkning. Herefter udsættes støren igen. Det skal ske hurtigs muligt, og må kun tage få minutter.

Oversigt over Put & Take fiskesøer med stør

Herning Fiskepark, Midtjylland
I Herning Fiskepark kan der fiskes efter Diamantstør og Beluga stør. Fiskene er sat ud i starten af 2013.

Blue Rock, Fyn
I Blue Rock på Fyn kan der fiskes efter Beluga stør, russisk stør, sibirisk stør, Sterlet stør og Sterlet Albino. Størrene i fiskesøerne har nogle år på bagen, og der kan fiskes rigtigt store stør her.

Poppelsøens Ørredvand, Sjælland
I Poppelsøen er har det siden 2011 været muligt at fiske efter Sibirisk stør, Diamantstør og Belugastør.

Hove Put And Take, Sjælland
Ved Roskilde finder du Hove Put and Take hvor der kan fiskes efter Sibirisk Stør, Beluga Stør og Diamant Stør.

Ny Thorup Fiskepark, Nordjylland
Ny Thorup Fiskepark ved Brønderslev har i August 2014 udsat beluga stør og diamantstør i deres Put and Take. De største fisk er på knapt 20 kg. 

Ørsted Fisk & Golf, Sjælland
Hos Ørsted Fisk & Golf kan der fiskes efter diamant stør og belugastør. Her kan fiskes efter stør på over 20 kg.

Loch Nees Put and Take, Midt- og Vestjylland
I Loch Nees kan der fiskes efter beluga- og diamantstør. Der er udsat stør fra ca. 4-14 kg.

Nordvestsjællands Fiskepark, Sjælland
Hos Nordvestsjællands Fiskepark kan du fiske efter diamant stør og beluga stør. I søen kan du fiske efter stør på op til ca. 60 kg.

Roskilde Fiskeland, Sjælland
Hos Roskilde Fiskeland, kan du fange beluga- og diamant stør. Fiskene holder en pæn størrelse, og du kan fange stør på op mod 20 kg.

Vesterled Put and Take, Sjælland
Hos Vesterled Put and Take, kan du fiske efter beluga-, diamant- og hvid stør. Der er udsat fisk op til en størrelse på 25 kg.

Iglekær Put & Take, Sjælland
Hos Iglekær Put & Take, kan du fiske efter sibirisk stør, stjerne stør, russisk stør, hvid stør, albino sterlet og beluga stør.

Aalsbogaard Lystfiskersøer, Fyn
Hos Aalsbogaard Lystfiskersøer på Fyn, kan du fiske efter russisk stør, hvid stør og beluga stør.

Donslundmølle fiskesøer, Jylland
Hos Donslundmølle kan du fiske efter hvid stør og diamantstør. Alle stør er chippede, og du kan skanne fangede fisk ved søen.

Myrup Fiskepark, Sjælland
Hos Myrup Fiskepark kan du fiske efter stør.

Lystfiskergården, Jylland
Hos Lystfiskergården kan der fiskes efter Beluga stør, russisk stør og diamant stør.

Simons Put and Take, Sjælland
Hos Simons kan der fiskes efter hele 3 ton stør. Gennemsnitsvægten er 25 kg, så der er god chance for at fange store fisk.

Tag på stør-jagt med Fangstgaranti

Har du fået mod på at lære lidt mere om størfiskeri, kan du se TV Midt/Vest’s fiskeprogram Fangstgaranti. Her fisker de flere gange efter stør, og besøger bl.a. Blue Rock, Herning Fiskepark, Loch Nees og Donslund Mølle.

(4,10 - 10 stemmer)
Loading...
1 kommentar
0

Related Posts

1 kommentar

Søren Laursen september 20, 2015 - 2:02 pm

Roskilde Fiskeland har fået hvid stør på 27-28 kg for 2-3 uger siden.

Svar

Skriv en kommentar

Se vores debatregler