Put & Take

Put & Take fiskesøFiskeri i Put & Take søer er en udbredt beskæftigelse hos danske lystfiskere. Men hvad er en Put & Take sø? Det tager vi et kig på her.

Hvad er en Put & Take sø?

En Put & Take sø er en fiskesø, hvor man mod betaling kan fiske i. I søerne udsættes der opdrættede fisk, som man så betaler for at fiske efter. Man betaler for et fiskekort, som giver ret til fiskeri i et bestemt antal timer.

Søerne ligger spredt rundt omkring i det meste af Danmark, og er nemt tilgængelige. Søerne har typisk ikke aldersbegrænsning, og tilbyder fiskeri for både børn, voksne og pensionister.

En Put & Take består typisk af en eller flere søer. Nogle er indrettet i naturlige søer, andre i tidligere grusgrave, nogle er lavet i gamle dambrug, mens andre er direkte udgravet til formålet.

I Put & Take søer udsættes ørreder, som er en klassisk sportsfisk. Det er en opdrættet udgave af de klassiske ørredarter, som kendes fra å og hav. De fleste ørreder er regnbueørreder, som er naturligt hjemmehørende i Nordamerika. Men fiskens tilpasningsevne og hårdførhed, har gjort den til den absolut foretrukne ørredart i danske Put & Take fiskesøer.

Foruden regnbueørred udsættes der flere steder specialarter som kildeørred, fjeldørred, tigerørred, sølvørred, guldørred, bronzeørred og bækørred.

En lille del af de danske fiskeparker er begyndt at udsætte andre fiskearter. Det giver mulighed for at prøve kræfter med lidt større fisk, som eksempelvis karper og stør. Specielt størfiskeriet vinder større og større indpas herhjemme, hvor man kan fange fisk på op mod 60-80 kilo.

Et dansk begreb
Put & Take er et begreb vi bruger i Danmark. Selvom det er engelsk, bruger englænderne ikke begrebet og betalingssøer. Kort står det for at ejerne putter fisk i søerne (put), mens du betaler for at fange dem (take). Ellers er de typiske betegnelser for søerne i Danmark: fiskesø, fiskepark, ørredsø eller lystfiskersø.

Hvad koster det at fiske i en Put & Take?

Når du skal fiske i en Put & Take sø, betaler du næsten altid for fisketiden, og ikke antal fangede fisk. Du betaler for et fiskekort til den enkelte sø. Typisk betaler du for intervaller på en time, med et mindste interval på op til 2 timer.

Gennemsnitsprisen for fiskeri i Put & Take ligger på:
100,- for 2 timers fiskeri
130,- for 3 timers fiskeri

De fleste søer har tidsintervaller op til 6-8 timer. Vil du fiske mere, kan man mange steder tilkøbe ekstra timer til fiskekortet. Mange tilbyder også dagskort, hvor du kan fiske hele dagen for et beløb.

Prisen er for fiskeri med 1 fiskestang. Ønsker du flere stænger, får du typisk en rabat på stang nr. 2.

Prisen for fiskeri kan afhænge af hvilke typer fisk du vil fiske efter. De ovenstående gennemsnitspriser er for ørredfiskeri, som er det mest almindelige i Put & Take søer. Men vil du fiske specimenfiskeri, altså fiskeri efter eksempelvis stør og karper, er prisen typisk en anden. Her fisker du normalt også med flere stænger, og fiskeriet er catch & realease. Du skal altså genudsætte specialfiskene.

Børn fisker til billigere pris
Ofte vil der for børn under 10-12 år være en billigere pris for fiskekortet. Igen er det meget individuelt for søerne, men ofte fisker børn til cirka halv pris af voksne.

Kræver det fisketegn at fiske?

Nej. Det er ikke nødvendigt at have statens fisketegn, for at fiske i danske Put & Take vande. Det er udelukkende privatejede fiskesøer, hvor ejeren selv bestemmer prisen for fiskeriet.

Hvor mange Put & Take søer er der i Danmark?

I Danmark finder du på nuværende tidspunkt mere end 200 Put & Take søer. I skrivende stund cirka 220 aktive søer. Søerne findes over hele landet, dog med en meget stor overvægt af søer i Jylland.

Oversigt over danske Put & Take søer

Her på hjemmesiden finder du en komplet oversigt over Put & Take søer i Danmark. Vi har samlet information om alle søerne her, så du har nem adgang til adresser, priser, åbningstider, rutevejledning og meget mere.

Klik på på den enkelte Put & Take sø på kortet herunder, for at få yderligere information om søen.Hvad er en børnesø?

En del fiskesøer har en børnesø tilknyttet. En børnesø er en lille Put & Take fiskesø, som har en begrænset størrelse, er lige knapt så dyb, og indeholder flere men mindre fisk.

Tanken er at børnene skal kunne få en god fiskeoplevelse, og næsten opleve fangstgaranti, så de ikke mister interessen. Der vil typisk være en fangstbegrænsning på disse, så hvert barn må fange 2 fisk.

Se i øvrigt vores oversigt over fiskeparker med børnesøer, og få gode råd til fiskeri med børn.

Hvor mange fisk må man fange?

Søer kan have individuelle regler for, hvor mange fisk du må fange. Enten på en dag, et tidsrum eller i forhold til det købte fiskekort. Dette kaldes for fangstbegrænsning.

Det er meget individuelt, om der findes en fangstbegrænsning ved søerne. Mange kører uden begrænsning. Her må du altså hjemtage alle de fisk du vil. Men en del kører også med fangstbegrænsning. Denne ligger ofte på cirka 2 fisk pr. time. Det skulle i de fleste tilfælde også være rigeligt.

Er der fangstgaranti i en Put & Take sø?

Nogle lystfiskere mener at Put & Take søen er den “nemme” løsning til at fange fisk. Og at man kan fange fisk hver gang. Det har dog intet hold i virkeligheden.

Fiskeri i Put & Take søer sikrer på ingen måde fangstgaranti. Tvært i mod. Ligesom i naturssøer, åer og ved havet, er der mange faktorer der spiller ind. Vejr, vind, temperatur og lokale forhold, kan gøre det til særdeles vanskeligt at få overlistet fiskene i søen.

Den eneste fordel du har er, at du ved at der typisk vil være fisk i søen. Et eller andet sted. Men det kræver stadig dygtighed (og held) at overliste fiskene i søen. Præcist som ved alt andet lystfiskeri.

Hvordan fanger man fisk i en Put & Take?

Der findes mange måder at fiske i Put & Take søer. Det kan være alt lige fra simpelt fiskeri med flåd og orm, til mere avanceret fiskeri med specialagn.

Vi har samlet en række guides, der kan hjælpe dig med at komme i gang med fiskeriet. Her finder du tips og tricks til PT-fiskeri.