Udbrud af fiskesygdommen IHN i dansk dambrug

Fiskeri forbudt i Put & Take

Opdateret 19/8-2021

Danmark er ikke længere frit for fiskesygdommen IHN. Den er fundet i flere dambrug i Sydøstjylland, Sønderjylland Himmerland og Østjylland. Det har betydning for dig der fisker i Put & Take. Se hvorfor her.

Fiskesygdommen IHN er for første gang konstateret i Danmark. IHN er for nyligt konstateret i et dambrug nord for Vejle, som efterfølgende er kommet under tilsyn, for at begrænse at sygdommen spredes til bl.a. dambrug og Put & Take søer, som får leveret fisk fra dambruget.

Se berørte Put & Take søer nederst i artiklen.

Endnu nogle dambrug er siden hen blevet konstateret ramt af virusset. Flere af dambrugene har haft kontakt med det første dambrug.

Hvad er IHN?

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virus sygdom der kun rammer fisk. Sygdommen er smitsom for fisk. Virusset spredes gennem vand, gennem inficerede fisk eller deres æg, eller ved kontakt med kontaminerede fiskestænger eller redskaber.

IHN rammer især fisk mindre end 100 g, og dødeligheden hos fiskeyngel er op mod 80-90%, mens den hos ældre normalt ligger på 20-30%.

IHN er ufarlig for mennesker, og smitter ikke fra fisk til mennesker.

Mulig betydning for erhvervet i Danmark

IHN udbruddet kan få betydning for de danske dambrug. Det at Danmark ikke længere er IHN-frit, kan give anledning til at eksporten vil falde i en periode. Handlen med fiskeprodukter og levende fisk fra Danmark, vil måske blive ramt som følge deraf.

For at Danmark igen kan få status som frit for IHN, må der ikke været konstateret nye udbrud med IHN i to år.

Hvad betyder det for Put & Take fiskeriet?

Fødevarestyrelsen forsøger at undgå smittespredning, ved at begrænse den til de lokale dambrug. Der foretages smitteopsporing af de fiskeforsendelser der har været til og fra dambruget. Dambrug og Put & Take søer kan derfor blive sat under offentligt tilsyn, indtil de er konstateret fri for IHN.

Der er oprettet en restriktionszone i Rohde Å-systemet i området omkring Stouby, Daugård, Hornsyld og Hedensted i Sydøstjylland. Du må gerne fiske indenfor zonen, men ikke tage fisk med ud fra restriktionszonen. Fiskegrej og beklædning (støvler, waders) brugt inden for zonen, skal desuden desinficeres inden fiskeri andre steder.

Guide: Sådan desinficerer du dit fiskegrej

Det andet udbrud er beliggende i Vidå-systemet. Det har medført en stor restriktionszone fra Højer og Tønder i vest til Padborg, Rødekro og Aabenraa i den syd- og østlige del af Sønderjylland.

Tredje og nyeste udbrud er fundet i dambrug ved Sneum Å-systemet. Restriktionszonen ligger i området omkring Tjæreborg, Bramming, Agerbæk og næsten til vejen.

Fjerde geografiske placering er i Himmerland i området ved Lindeborg Å-systemwt omkring Arden, Støvring, Storvorde og Kongerslev. lige syd for Aalborg.

Det femte berørte område er omkring Aarhus Å-systemet. Restriktionszonen er fra Låsby i vest til Sabro i nord, Aarhus i øst og ned til Skanderborg.

De 7 ramte dambrug er:

  • Buderupholm Dambrug ved Støvring
  • Gørklint Dambrug ved Holsted
  • Hvilested Dambrug ved Kolding
  • Hulkær Fiskeri ved Holsted
  • Præstkjær Fiskeri ved Brørup
  • Rens Mølle Fiskeri ved Bylderup-Bov
  • Årup Mølle Dambrug ved Daugård.

Flere Put & Take søer er nu berørt af udbruddet, da de modtager fisk fra dambrugene.
Det er ikke sikkert at der er konstateret smitte hos søerne, så lukningen skal ses som forebyggende indtil der er testet for IHN.

Se aktuel status på Fødevareministeriets hjemmeside.

Listen opdateres løbende
Kilder:
Fødevarestyrelsen
Bekendtgørelse med restriktioner og kort
Restriktioner
DTU Aqua
Danmarks Sportsfiskerforbund

Loading...
0 kommentar
0

Related Posts

Skriv en kommentar

Se vores debatregler