Fredningstider

Fisker du i naturlige søer, har mange af søens fiskearter en fredningsperiode, hvor du ikke må fiske efter denne type fisk. Fredningstider falder typisk sammen med fiskenes gydeperioder, og skal sikre at der ikke overfiskes i den periode, hvor arten skal videreføre sig.

Du kan læse mere om fredningstider i ferskvand her.