Springlag

Springlag er betegnelsen for en lagdeling af vandsøjlen i to eller flere lag. Et springlag ses typisk om sommeren, hvor vandet i søen kan fordele sig, så det varme overfladevand skiller sig fra det koldere vand ved bunden. Massefylden på de vandlag er så forskellig, at de sjældent blandes.

Springlag i søer kan medøre iltsvind ved bunden af søen, som først forbedres når vejret og vandet bliver koldere, og vinden kan ruske rundt i vandet og blande vandlagene.