PR: Personlig Rekord

Den største fisk du har fanget inden for en given art, kaldes for din PR. Altså din personlige rekord.

PR bruges ofte som målsætning for den individuelle lystfisker, hvor man gerne vil forbedre sin rekord løbende. Så når en ny fiskesæson starter, kan man have som mål at fange flere fisk, en bestemt art eller forbedre sin PR indenfor en bestemt fiskeart.

Er din PR i nærheden af Danmarksrekorden? Få svaret her.