Mindstemål / mindstestørrelse

Mange af de danske ferskvandsfisk skal opfylde en given størrelse, før de må aflives og tages med hjem. Når der snakkes mindstemål, er det længden af fisken der regnes med. Fisk der lige overholder mindstemålet for arten, kaldes målsfisk.

Mindstemål gælder for fisk der fanges i naturlige søer. I Put and Take søer udsættes ikke fisk, som er under mindstemål.

Du kan læse mere om mindstemål for fisk i ferske vande her.