Konditionsfaktor

Konditionsfaktoren bruges til at vurdere fiskens stand. Konditionsfaktoren beregnes ud fra fiskens længde og vægt, og udregnes med Fultons formel.

konditionsfaktor = vægt(gram) x 100 / længde(cm) 3

En laksefisk anses for at have en acceptabel stand, med en konditionsfaktor på mere end 1.

Klik her for at beregne konditionsfaktor.