Ekkolod

Et ekkolod er et elektronisk apparat, som kan bruges til at måle dybden ned til bunden i en sø. Ekkolodet bruges til at kortlægge bundforholdene i søen, men kan også anvendes aktivt til fiskeri, hvor det kan bruges til at lokalisere fiskestimer og fisk.