Fredfisk

Begrebet fredfisk bruges om de fiskearter, som ikke spiser andre fisk. Fredfisk lever typisk af planter, smådyr og insekter. Den mest kendte fredfisk i fiskesøerne er karpen. Andre fredfisk er bl.a. skaller, suder og brasen.