Grøde

Vandplanterne i vandet, kaldes også for grøde. Meget grøde i vandet kan være generende for lystfiskere, da det så er vanskeligere at fiske der. Det er specielt generende for spinnefiskere, som trækker deres agn gennem vandet. Her er det sjældent kærkomment med blade og plantedele, som sætter sig fast på krogen.

Grøden er dog godt for noget, da det optager næringsstoffer fra vandet, og dermed renser vandet. Grøde fungerer desuden som spisekammer og gemmested for store dele af søens insekter, småfisk og smådyr.

For meget grøde i Put and Take søer er ilde set, og i mange søer sørger ejeren for at holde grøden nede. Enten ved at fjerne dele af grøden manuelt, eller ved f.eks. at udsætte græskarper, som er gode til at holde mængden af grøde nede.